AKTUALNOŚCI 2015
Aktualności 2015

Odnawialne źródla energii
 Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 3,05 KB 
pobrań: 1766 
data: 2015-01-23 13:24:28 Informujemy, że Wójt Gminy Murów zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOOŚiGW w Opolu”. Dzięki temu porozumieniu mieszkańcy Gminy Murów mogą składać w Urzędzie Gminy w Murowie wnioski o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii.
więcej


Informacja dla organizacji pozarządowych
Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 1,78 KB 
pobrań: 2684 
data: 2015-01-19 14:33:29

Wójt Gminy Murów  zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015. Termin zgłoszeń trwa do 23.01.15 r.
Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty ....pdf
Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu....pdf

więcej


Nabór wniosków
Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 2,94 KB 
pobrań: 3391 
data: 2015-01-15 14:24:43 Wójt Gminy Murów ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu posesji. Zadania te objęte są dotacją w wysokości 85% kosztów. Wnioski można składać do 20 marca br. Dodatkowe informacje oraz wniosek z załącznikami znajdują się w załączniku.
Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu 2015.pdf 
Wniosek i załączniki mieszkańca o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu 2015.pdf
więcej


Informacja
rozmiar: 1,78 KB
      pobrań: 554
      data: 2015-01-12 15:35:06 Wójt Gminy Murów przekazuje informację o obowiązujących nazwach przysiółków, kolonii i części integralnych w Gminie Murów
I N F O R M A C J A.pdf
więcej


Zabawa Karnawałowa
Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 7,23 KB 
pobrań: 4708 
data: 2015-01-09 20:46:37  sobotę, 24.01.2015r. w sali OSP w Grabczoku będzie miała miejsce Zabawa Karnawałowa. Organizatorzy - Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabczok serdecznie zapraszają.


więcej


WOŚP

 

Kliknij, aby powiększyć

rozmiar: 19,31 KB 
pobrań: 4718 
data: 2015-01-09 20:29:19

niedzielę, 11.01.2015 r. po raz 23 zagrała największa na świecie orkiestra - Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy.

 

 

więcej


Informacja o placówkach podstawowej opieki zdrowotnej
rozmiar: 1,78 KB
      pobrań: 218
      data: 2015-01-05 14:16:16

Informuje się, że podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Murów  zapewniają następujące placówki:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HERKULES, Murów, ul. Wolności 16
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor, Stare Budkowice, ul. Zagwiździańska 16
  Aktualne informacje można uzyskać na stronie NFZ oddział Opole

 

więcej


Ogłoszenie
 rozmiar: 1,78 KB
      pobrań: 0
      data: 2015-01-02 11:37:20
Wójt Gminy Murów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2015.
więcej


Ogłoszenie
rozmiar: 1,78 KB
      pobrań: 7
      data: 2015-01-02 11:26:12 Wójt Gminy Murów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2015.

więcej